TESTE INITIALE MATEMATICA

Modele de teste: Evaluarea initiala in anul scolar 2011 - 2012
Legea Educaţiei propune o nouă fomulă de evaluare a elevilor; cunoaşterea nivelului de competenţă al fiecărui elev, în vederea stabilirii unui parcurs individualizat de învăţare. Aceste teste se adresează elevilor din clasa a II-a - a XII-a /a XIII-a. Rezultatele obţinute la evaluarea iniţială vor fi utilizate ca reper pentru măsurar