Limba engleza: Testul initial /predictiv propus pentru anul scolar 2011-2012

Precizări metodologice cu privire la evaluarea iniţială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul scolar 2011-2012


Pentru anul scolar 2011-2012, la disciplina limba engleză, modelul de test iniţial/ predictiv este structurat în două părţi.


Partea I cuprinde itemi de tip obiectiv si semiobiectiv, iar partea a II-a cuprinde un item de tip subiectiv.
Durata testului iniţial/ predictiv este de 45 de minute, iar punctajul acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

Matricea de specificaţii este cea care realizează corespondenţa dintre competenţele si temele/ conţinuturile/ conceptele-cheie/ unităţile tematice prevăzute în programă si abordate în test. Aceasta este instrumentul care conferă testului validitate.


De exemplu, Limba engleză, clasa a V – a, L1:

/Precizari_evaluare_initiala_Lb_engleza clasa a V-a.pdf

/Evaluare_initiala_Lb_engleza_Cls_5_L1_Subiect.pdf

/Evaluare_initiala_Lb_engleza_Cls_5_L1_Barem.pdf

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.