Evaluarea nationala 2012: Matematica - modele de subiecte

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VlII-a este un examen naţional si reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial.
În cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VlII-a Matematica are statut de disciplină obligatorie.
 

Structura probei de evaluare la disciplina Matematică

Testele elaborate pentru proba scrisă la matematică contribuie la îndeplinirea funcţiilor evaluării urmărite prin examenul de Evaluare Naţională.
Fiecare test asigură o cuprindere echilibrată a materiei studiată având un grad de complexitate corespunzător competenţelor si conţinuturilor programei de Evaluare Naţională, care este inclusă în programa scolară, si poate fi rezolvat în timpul stabilit de 2 ore.
Testul pentru proba scrisă la disciplina Matematică este format din trei subiecte.

MODELE DE SUBIECTE MATEMATICĂ PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ DIN ANUL 2012:

Matematică precizari  metodologice (.pdf)

Matematică - model de subiect în limba română (.pdf)

Matematică -Barem de evaluare şi notare (.pdf)

Matematică - model de subiect în limba germană (.pdf)

Matematică - model de subiect în limba maghiară (.pdf)

Matematică - model de subiect în limba rromana (.pdf)

Matematică - model de subiect în limba slovacă (.pdf)

Matematică - model de subiect în limba slovacă (.pdf)

Matematică - model de subiect în limba ucraineană (.pdf)

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.