Evaluarea nationala 2012: Limba Materna - Modele de subiect: maghiara, germana, rromani, sarba, slovaca si ucraineana

Evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2011-2012 la Limba și literatura
maternă

 
Evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a la Limba si literatura maternă vizează evaluarea competențelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare si nonliterare, în scopuri diverse și de exprimare scrisă/ de utilizare corectă si adecvată a limbii materne în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. Deoarece competențele sunt definite ca ansambluri de cunostințe, deprinderi si atitudini formate în clasele a
V-a – a VIII-a, subiectele pentru evaluarea națională vor evalua atât competențele specifice și conținuturile asociate acestora.

LIMBA MATERNĂ:

Limba maternă - precizări metodologice (.pdf)

LIMBA GERMANĂ PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ DIN ANUL 2012

Limba germană - model de subiect (.pdf)

Limba germană -barem de corectare şi evaluare (.pdf)

 

LIMBA MAGHIARĂ PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ DIN ANUL 2012

Limba maghiară - model de subiect (.pdf)

Limba maghiară -barem de corectare şi evaluare (.pdf)

 

LIMBA RROMANI PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ DIN ANUL 2012

Limba rromani - model de subiect (.pdf)

Limba rromani -barem de corectare şi evaluare (.pdf)

 

LIMBA SÂRBĂ PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ DIN ANUL 2012

Limba sârbă - model de subiect (.pdf)

Limba sârbă -barem de corectare şi evaluare (.pdf)

 

LIMBA SLOVACĂ PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ DIN ANUL 2012

Limba slovacă - model de subiect (.pdf)

Limba slovacă -barem de corectare şi evaluare (.pdf)

 

LIMBA UCRAINEANĂ PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ DIN ANUL 2012

Limba ucraineană - model de subiect (.pdf)

Limba ucraineană -barem de corectare şi evaluare (.pdf)

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.